Do you recognise that feeling when you are in the car listening to some music and then they play something that strikes a chord and it reminds you of someone or some situation and wham, you just start crying. Well, I do.  Quite annoying when you are on your way to work and don’t want to mess up your make up. So, then I have to switch channels, really! I switch to a happy song and just sing along to get rid of my tears.

For me, music is emotion. It really has the power to touch me in an emotional way. It can make me cry, but it can also give me energy when I feel tired, or it can bring me in a good mood when I feel a bit down. Fortunately for me, being moved to tears by music is not unusual.  A research at the University of North Carolina showed that 89,8 percent of the people in their study reported that they experienced feelings like crying by hearing music.

Music as a medicine

Music can be so much more than just some melody. It can be balm for the soul, but also promote the mental and social development of people.  We can benefit from listening to music and from making music. It mobilizes the brain and produces happy hormones. That is why many experts today don’t consider it just as a hobby, but also use it as a therapeutic tool in medicine.

Research has linked music to a number of health benefits. It can affect the entire human body. In fact, it can boost immune function and even change the heartbeat, blood pressure and muscle tension of a human being. It can actually affect the hormone balance. It seems that, depending on the type of music, various hormones are released. Fast and aggressive music release adrenalin, whereas gentle and quiet sounds release norepinephrine. The latter can reduce the release of stress hormones. I can relate to this as I experience this every time I practice yoga. The peaceful yoga music can bring me instantly in a calm state of mind. Recently, I experienced an evening of sound healing and that was incredible. The metal bowls produce a deep sound and vibrations that bring you in a complete state of relaxation and connect you with your inner world. The sounds also improve your brain waves. It was a truly wonderful experience.

The use of music in therapeutic areas has proved to be very effective, especially in psychiatry and pain therapy, as music can actually soothe pain. What is even more, music can also help to form new nerve connections, which makes it an interesting tool in the rehabilitation of stroke patients and also within geriatrics.

Music connects people

Music is a very special language, one that everyone understands and that is why it can connect people from all over the world. A proof of this is the ‘Imagine Mosul’ project that was launched in 2017 by a Belgian journalist, Rudi Vranckx. When he made a TV report about the liberation of Mosul, he found out that the music school was completely destroyed by IS, as they think that music is unholy. He gathered as much instruments as he could in Belgium and brought them to Mosul so that the music school could be rebuilt. The operation, named ‘Imagine Mosul’, after the song of John Lennon, was a huge success. That is why Rudi now has created ‘Imagine Home’, to help young refugees that had to leave everything behind and want to build a new future over here. Playing music can give them a sense of peace, a feeling of coming home. I hope it will be as successful as the first operation.

So music has many benefits, even in the medical world. Nevertheless, I don’t want to think too much about the scientific explanations, I just want to enjoy the music and when I am not on my way to work I will just cry my eyes out until the end of the song

 

 

De kracht van muziek

Herken je dat gevoel wanneer je in de auto zit te luisteren naar muziek en dan draaien ze een nummer dat je raakt, dat je herinnert aan iemand of een bepaalde situatie en wham, daar komen de tranen. Ik wel. Heel vervelend als je op weg bent naar je werk en je make-up niet wilt verknoeien. Dus dan moet ik echt van kanaal wisselen! Ik zoek dan een uptime nummer en begin gewoon mee te zingen om van mijn tranen te stoppen.

Voor mij is muziek emotie. Muziek kan mij echt op een emotionele manier raken. Het kan me doen huilen, maar het kan me ook energie geven als ik me moe voel, en het kan me in een goed humeur brengen als ik me een beetje down voel. Gelukkig voor mij is het niet ongewoon dat ik tot tranen toe geroerd ben door muziek. Een onderzoek aan de Universiteit van North Carolina toonde aan dat 89,8 procent van de mensen in hun studie meldden dat ze bij het horen van bepaalde muziek begonnen huilen. Oef.

Muziek als medicijn

Muziek kan zoveel meer zijn dan alleen maar een melodie. Het kan balsem voor de ziel zijn, maar het kan ook de mentale en sociale ontwikkeling van mensen bevorderen. Luisteren naar muziek of zelf muziek maken verhoogt onze staat van welzijn, omdat het hormonen produceert die ons gelukkig die ons gelukkig maken. Dat is de reden waarom veel experts het tegenwoordig niet alleen als een hobby beschouwen, maar het ook als een therapeutisch hulpmiddel in de geneeskunde gebruiken.

Onderzoek heeft muziek gekoppeld aan een heel aantal gezondheidsvoordelen. Het kan het hele menselijke lichaam beïnvloeden. In feite kan het de immuunfunctie versterken en zelfs de hartslag, bloeddruk en spierspanning van een mens veranderen. Het kan zelfs de hormoonbalans beïnvloeden. Het lijkt erop dat, afhankelijk van het soort muziek, verschillende hormonen vrijkomen. Snelle en agressieve muziek laat adrenaline vrij, terwijl zachte en stille geluiden norepinephrine afgeven. Dit laatste zorgt ervoor dat onze stresshormonen verminderen. Ik ervaar dit elke keer als ik yoga beoefen. De rustige yogamuziek brengt me onmiddellijk in een rustige gemoedstoestand. Onlangs maakte ik een avond van sound healing mee en dat was een ongelooflijke ervaring. De geluiden en vibraties brengen je in een complete staat van ontspanning en verbinden je met je innerlijke wereld. Blijkbaar verbeteren de geluiden ook je hersengolven. Ik had nooit kunnen vermoeden dat het horen van die trillingen zo ontspannend zou zijn.

Het gebruik van muziek in therapeutische gebieden is zeer effectief gebleken, vooral bij psychiatrie en pijntherapie, omdat muziek pijn echt kan verzachten. Wat nog meer is, het kan zelfs  helpen om nieuwe zenuwverbindingen in ons brein  te vormen, wat het een interessant hulpmiddel maakt in de revalidatie van patiënten met een beroerte en ook in geriatrie.

Muziek verbindt mensen

Muziek is een heel speciale taal, een taal die iedereen begrijpt en daarom mensen van over de hele wereld met elkaar kan verbinden. Een bewijs hiervan is het ‘Imagine Mosul’-project dat in 2017 werd gelanceerd door een Belgische journalist, Rudi Vranckx. Toen hij een tv-verslag maakte over de bevrijding van Mosul, ontdekte hij dat de muziekschool volledig was vernietigd door IS, omdat ze denken dat muziek des duivels is. Hij verzamelde zoveel mogelijk instrumenten in België en bracht ze naar Mosul zodat de muziekschool kon worden herbouwd. De operatie, genaamd ‘Imagine Mosul’, naar het lied van John Lennon, was een groot succes. Daarom heeft Rudi nu ‘Imagine Home’ gemaakt om jonge vluchtelingen te helpen die alles achter moeten laten en een nieuwe toekomst willen opbouwen. Muziek spelen kan hen een gevoel van vrede geven, een gevoel van thuiskomen. Ik hoop dat het net zo succesvol zal zijn als de eerste operatie.

Dus muziek heeft immens veel voordelen, zelfs in de medische wereld. Toch wil ik niet te veel nadenken over de wetenschappelijke verklaringen, ik wil gewoon van de muziek genieten en als ik niet op weg ben naar mijn werk, zal ik gewoon mijn tranen de vrije loop laten tot het einde van het nummer.

Share This