Gratitude is the key to happiness. For those who do not believe this, I can recommend a trip to Sweden and Finland during the summer. I had the pleasure of visiting both countries in June and it’s a great time to stay there. After a long and dark winter, people are immensely grateful that the days are getting longer again and summer is coming. Their sincere gratitude makes them happy and this period is truly celebrated. People sing, dance and drink and have a great time celebrating the light of the sun.  Summartid, it sounds in Swedish and in many places you can hear the song Summartider and people are singing along and are just happy. The positive vibe emitting this is very contagious and has something magical.

Midnight evening

The highlight in this period is the Midsummer Eve, which falls annually on the Friday before or after June 21st. Traditionally this is the day of the solstice, where the sun is the tallest in the sky and the night is the shortest. In all of Sweden people celebrate and there are decorated may poles, which can look different from each other depending on the area in Sweden.  The day often begins by picking flowers, in the evening there is plenty of music, food and drinks, and often a bonfire. The Midsummer Eve is being celebrated in Sweden and Finland just like Christmas and New Year.

Yes but….

It is not that we (in Belgium) are not happy when summer comes. We are, and we are very eager to come out at the first sunbeams and have a barbecue with friends or family.  But is seems we all take this for granted. After winter comes spring and summer. Simple.  We are all happy when these periods are very sunny. However, when it dares to rain we start complaining and mocking immediately.

Count your blessings

What if we would just be truly grateful, in a simple way.  Grateful for a dark and cold winter, which may occasionally yield some snow fun. Grateful because that winter causes us to look forward to the longer days, the flowers that emerge, the landscape that grows greener. And then, from our heart, be grateful for every day with more sun, more warmth, hearing the whistling of the birds, seeing the blooming of flowers and plants. And even if it rains to stay positive, realizing this is good for the plants and looking forward to a cozy evening with a glass of wine and a good book while the rain taps gently on the window. Gratitude from our heart means that we can be in the moment and see and experience everything around us and forget about what’s missing.

Powerful emotion

Gratitude is one of the most powerful emotions that we know. I am not referring to the gratitude that we learned to use as a child. To be polite and always say thank you for a gift, a compliment or help. That is a learned gratitude, which unfortunately is very often insincere. It is more a habit that is formulated from the mind, without much meaning. No, I mean the real gratitude that flows from our heart.  When we express genuine gratitude the feeling will grow, as will the experiences and the events we are grateful for. If you practice it a lot, it becomes a habit.  A habit that will change your life.

Gratitude as a way of life

If we adopt gratitude as a way of life and pay attention to the positive things surrounding us, we will also become more positive persons. Research conducted by Sonja Lyubomirsky shows that gratitude is the most important tool to be happy and healthy. Experiments clearly demonstrate that we become more physically healthier and our relationships with other people improve. There are many ways to practice gratitude, this could be one of them.

So, let’s go Swedish and celebrate that summer is here.

 

About the author: Inge Beckers lives in Belgium and is currently studying MAPP at Bucks New University. Inge works as a Recruitment and Training Officer for the EMEA-I Head Office of an American company. She is also active as an internal coach and involved in development programs for employees.

 

‘We Are The Positive Psychology People’

 

Dankbaarheid

Dankbaarheid is de sleutel tot geluk. Voor zij die dit niet geloven kan ik een trip naar Zweden en Finland tijdens de zomer aanbevelen. Ik heb het genoegen gehad om in juni een bezoek te brengen aan beide landen en het is werkelijk een fantastische periode om daar dan te vertoeven.  Na een lange en donkere winter zijn de mensen  intens dankbaar dat de dagen terug langer zijn en dat de zomer op komst is.  Hun oprechte dankbaarheid maakt hen gelukkig en er wordt echt gevierd. Mensen zingen, dansen en drinken naar hartelust omdat de zomer er weer aan komt. Summartid, klinkt het in het Zweeds en op vele plaatsen hoor je het liedje Summartide weerklinken en mensen zingen volop mee en zijn gewoon gelukkig. De positieve vibe die dit uitstraalt is hèèl aanstekelijk en heeft iets magisch.

Midzomeravond

Het hoogtepunt in deze periode is de Midzomeravond, die jaarlijks valt op de vrijdag vlak voor of na 21 juni. Traditioneel gezien is dit de dag van de zonnewende, waarop de zon het langst aan de hemel staat en de nacht het korst is. In heel Zweden staan dan versierde meibomen, die er per streek anders kunnen uitzien. Er wordt dan volop gefeest met veel muziek en drank, en vaak ook met een vreugdevuur. Het midzomer feest leeft in Zweden en Finland net zo als kerstmis en oudejaar.

Ja, maar….

We zijn hier ook wel altijd blij als de lente en zomer er zijn, en zijn er als de kippen bij om bij de eerste zonnestralen naar buiten te trekken en met vrienden of familie te barbecuen. Maar we lijken dit allemaal als vanzelfsprekend aan te nemen. Na de winter komt de lente en de zomer. Simpel.  Heel goed als dat een zonnige lente en zomer is, maar homaar als het durft te regenen. Dan beginnen we met zijn allen te mopperen en klagen.

Tel je zegeningen

En als we nu eens oprecht dankbaar zouden zijn ?  Dankbaar voor een donkere en koude winter, die af en toe wel wat sneeuwpret kan opleveren. Dankbaar omdat die winter ervoor zorgt dat we weer uitkijken naar de langere dagen, de bloemen die ontluiken, het landschap dat weer groener wordt. En dan vanuit ons hart dankbaar zijn voor elke dag met meer zon, meer warmte, het gefluit van de vogels, het ontluiken van de bloemen en planten. En zelfs als het dan regent positief blijven en beseffen dat dit goed is voor de planten en uitkijken naar een gezellige avond met een glas wijn en goed boek, terwijl de regent tikt tegen de ramen. Dankbaarheid vanuit ons hart maakt dat we in het moment zelf kunnen zijn en alles rondom ons bewust zien en ervaren en vergeten wat er ontbreekt.

Krachtige emotie

Dankbaarheid is een van de krachtigste emoties die we kennen. Ik heb het hier niet over de dankbaarheid die er bij de meeste van ons met de paplepel is ingegoten. Het dankjewel zeggen voor een cadeau, een compliment of hulp die je krijgt van iemand is een aangeleerde dankbaarheid die helaas vandaag de dag nog weinig oprecht is. Het is meer een gewoonte die vanuit het verstand wordt geformuleerd, zonder verder veel betekenis. Nee, ik heb het hier over echte dankbaarheid die je laat stromen vanuit je hart. Als je je op deze manier oprecht dankbaar voelt zal het gevoel alleen maar groeien, net zoals de ervaringen en zaken waarvoor je dankbaar kan zijn.  En als je het veel doet wordt het een gewoonte. Een gewoonte die je leven zal veranderen.

Dankbaarheid als levenshouding

Als we dankbaarheid als een levenshouding aannemen en bewust aandacht besteden aan de positive dingen worden we zelf ook positiever. Uit onderzoek van Sonja Lyobomirsky blijkt dat dankbaarheid de belangrijkste tool is om gelukkig en gezond te zijn. Uit experimenten blijkt dat we er lichamelijk gezonder van worden én dat de relaties met de mensen rondom ons verbetert.

Dus, laat ons de Zweedse toer opgaan en volop vieren dat het weer zomer is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share This