While we live our busy lives, we tend to forget how beneficial it can be to spend time in nature. Is there anything more beautiful then nature?

Being outdoors is not only fun, it is also good for the brain, body and soul. Every minute spent in nature offers a boost to our mental and physical well-being. Research shows that what you experience in your environment not only changes your mood, but also how your nervous, endocrine and immune systems works as well. Viewing scenes of nature reduces anger, fear and stress and it will have a positive effect on your mood and overall mental health. It even reduces blood pressure and muscle tension.

Just being in nature, listening to the sounds of the wind russling through the leaves, listening to the birds, all singing different songs, from the chitty chatty little swallows to the powerful, harsh call of the magpie. It is then that, time after time, I realize that being in awe for nature, is the most powerful way to connect with your authentic inner self. When I do this, my mind calms down and my senses are more alert.

Being in nature is food for my brain. After a busy day it helps me to reset my brain and restore itself. There is proof that being in nature helps improve our cognitive function and our creative thinking skills. This is because being in nature helps reduce levels of cortisol, which is a stress hormone.

What if you are stressed and have no time for a walk. Well, just looking at nature from your office window can also help reduce your stress levels. I tend to do this while enjoying a nice cup of tea, Just a few minutes, mindfully enjoying the taste of the tea in combination with seeing trees or the blue sky with beautiful clouds can calm me down.

 

Micro moments of connection

I remember one day, during summer, a friend of mine was swimming in a swimming pool and suddenly, just a couple of feet away there was a little frog in the swimming pool.

My friend just stood still in the pool and watched. The little frog seemed to sense that my friend’s presence was no threat and from there, it seemed that some kind of communication line was established. My friend observed the frog and the frog observed my friend. My friend made a move and waited. The frog made a move and waited. It was like a dance, for a moment is was like they were having a conversation.

Those are the moments that you realize that we are all connected and that our existence is bound to each other. Our goal is the same, to survive, to live and to procreate.

Connecting with natures makes us healthier and happier people.

 

Cherish what we have

And that is why it is so important to cherish that relationship with nature and the universe. That is why we should take more and better care of it.

As we consume and hurt our planet, the creatures we hurt the most are ourselves. We are part of nature, and nature is part of us. Nature isn’t just a nice thing to have. I it fundamental for our health, wellbeing and happiness.

Let’s connect more with nature and be grateful for it. And even more importantly, let’s take better care of it. Let us cherish and protect our environment and wild places.  It is our responsibility to ensure it will stay as beautiful as it is for our children, grandchildren and many generations to come.

 

‘We Are The Positive Psychology People’

The Positive Psychology People is co-founded and sponsored
by Lesley Lyle and Dan Collinson,
Directors of Positive Psychology Learning and authors of the
8-week online Happiness Course

 

 

De kracht van de natuur

Terwijl we allemaal ons drukke leven leiden, vergeten we vaak hoe goed het voor ons kan zijn om tijd in de natuur door te brengen. Is er iets mooiers dan de natuur?

Buiten zijn is niet alleen leuk, het is ook goed voor het brein, lichaam en ziel. Elke minuut die we doorbrengen in de natuur biedt een boost aan ons mentale en fysieke welzijn. Onderzoek toont aan dat wat je ervaart in je omgeving niet alleen je gemoedstoestand verandert, maar ook hoe je nerveuze, endocriene en immuunsysteem werkt. Het bekijken van scènes van de natuur vermindert woede, angst en stress en het heeft een positief effect op je gemoedstoestand en algemene mentale gezondheid. Het vermindert zelfs de bloeddruk en spierspanning.

Gewoon in de natuur zijn, luisteren naar de geluiden van de wind die door de bladeren ruist, luisteren naar de vogels die allemaal verschillende liedjes zingen, van de kwetterende kleine zwaluwen tot de krachtige, harde roep van de ekster. Het is dan dat ik, keer op keer, besef dat midden in de natuur zijn de meest krachtige manier is om contact te maken met je authentieke innerlijke zelf. Wanneer ik dit doe, kalmeert mijn geest en zijn mijn zintuigen alerter.

In de natuur zijn, is als voedsel voor mijn brein. Na een drukke dag helpt het me om mijn brein te resetten en zichzelf te herstellen. Onderzoek toont aan dat het in de natuur zijn onze cognitieve functie en onze creatieve denkvaardigheden te verbetert. Dit komt omdat het niveaus van cortisol, een stresshormoon, verlaagt.

Wat als je gestrest bent en geen tijd hebt voor een wandeling?  Welnu, alleen al vanuit je raam naar de natuur kijken kan ook helpen om je stressniveaus te verminderen. Ik doe dit meestal onder het genot van een lekker kopje thee, even aandachtig genieten van de smaak van de thee in combinatie met het zien van bomen, bloemen of de blauwe lucht met prachtige wolken. En het heeft altijd een kalmerend effect op mij.

Micro-momenten van verbinding

Ik herinner me een dag in de zomer, liggend aan het zwembad, terwijl mijn vriendin aan het zwemmen was. Plotseling, op slechts een paar meter afstand, kwam er daar een kleine kikker in het zwembad.

Mijn vriendin stond gewoon stil in het zwembad en keek toe. De kleine kikker leek te voelen dat de aanwezigheid van mijn vriendin geen bedreiging vormde en van daaruit leek het erop dat er een soort communicatielijn was ingesteld. Mijn vriendin keed naar de kikker en de kikker keek naar mijn vriending. Mijn vriendin deed een kleine beweging en wachtte af. De kikker maakte een kleien beweging en wachtte ook af. . Het was alsof ze aan het dansen waren. Heel even leek het alsof ze een gesprek hadden.

Dat zijn de momenten waarop je beseft dat we allemaal met elkaar verbonden zijn en dat ons bestaan ​​aan elkaar verbonden is. Ons doel is hetzelfde, we willen overleven, leven en we willen ons voortplanten.

Verbinden met de natuur maakt ons gezondere en gelukkiger mensen.

 

Koester wat we hebben

En daarom is het zo belangrijk om die relatie met de natuur en het universum te koesteren. Dat is waarom we er meer en beter voor moeten zorgen.

Terwijl we onze planeet consumeren en beschadigen, zijn we eigenlijk onszelf aan het beschadigen. We maken deel uit van de natuur en de natuur maakt deel uit van ons. De natuur is niet alleen maar fijn om te hebben. Ze is fundamenteel voor onze gezondheid, welzijn en geluk.

Laten we meer contact maken met de natuur en er dankbaar voor zijn. En nog belangrijker, laten we er beter voor zorgen. Laten we onze omgeving en de weininge wilde natuur die er nog is koesteren en beschermen. Het is onze verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat het zo mooi blijft als het is voor onze kinderen, kleinkinderen en vele toekomstige generaties.

Share This