Apart from some exceptions, we, human beings, are not so good at ‘doing nothing’. On the contrary, we are generally very busy bees, especially in today’s society. We are continuously busy with anything and everything. One more useful than the other.

The pressure to perform starts already in early childhood with potty training, and continues through good reports, passing entrance exams, finding a well-paid job and the ideal partner.

In addition, we continuously receive information via social media and other channels. Even in our free time we always seem to be rushing around doing something important. In short, we live at a killer pace and have no time to do just ‘nothing.’

In doing so, we forget to follow the rhythm of nature, day and night, summer and winter, ebb and flow …………. As a result, our sense of rhythm and our balance disappears. If you are busy all the time, you are like a car that never comes out of its acceleration. At some point he will get overheated. For people we call this fatigue or burnout.

Doing or being

Now that summer is coming, the timing is perfect to get out of the rat race and possibly make room to do nothing and enjoy silence. Instead of doing: just being.

Why don’t we do this anymore? Are we afraid of emptiness and silence? Are we afraid to reconnect with ourselves and our essence?

The ‘doing’ mode is an action mode, a mode of getting things done. We notice something that is undesirable, there is something too much or too little, and then we want to change that. A desire arises to be somewhere else or to live in the future. This is often automatic. There is no acceptance and it takes us away from the present.

In the mode of’ being’ you are fully present in the now, and you allow and accept the present.  There is no judgment, no evaluation. It is what it is. In being mode, there is a sense of freedom and freshness as experience unfolds in new ways. This gives you a greater ability to experience uncomfortable emotions without creating immediate reaction patterns. We cannot control our lives completely.

Inspiration

Research shows that occasionally doing nothing is very productive and stimulating. Sometimes the engine has to go out for a while, and you just need to relax, to be able to cope with the busy life afterwards. How you do that is of course very personal. Perhaps we should follow the example of the Italians who are super good at ‘gallivanting’: just walking around to see and be seen. Brilliant people like Beethoven and Oscar Wilde got their best raids during long walks.

Mindfulness

Since I practice mindfulness, I have become better at the art of ‘doing nothing’. Just being and enjoying the moment. Just staring at the beautiful nature, enjoying the warm sun on my face, being surprised by a beautiful flower, ….. Being in silence and doing nothing reconnects me with myself. In those moments I get new insights and everything seems so much clearer, and therefore also easier.

Since then, many wonderful things have happened in my life. They naturally come my way and all the pieces of the puzzle seem to fall into place.

For those who find mindfulness a bridge too far, maybe you can start with just 5 minutes a day sitting on a chair and doing nothing. If that turns out to be really difficult, you can set an alarm. Do this preferably in your garden or in nature, or if you are inside, with a view on something peaceful. If that works, do it a bit longer every day and after a while you will notice that it gets easier and that you can really relax.

Doing nothing seems easy, but make no mistake, it is quite a challenge for most of us. If you learn to do nothing now and then, you will notice that you are much more alert and effective in the busy periods.

‘We Are The Positive Psychology People’

De Kunst Van Het Nietsdoen

En enkele uitzonderingen na, zijn wij, menselijke wezens, niet zo goed in het ‘nietsdoen’. Integendeel, we zijn over het algemeen, en zeker in de huidige maatschappij bezige bijtjes. Continu bezig met van alles en nog wat. Het ene al zinvoller dan het andere.

We worden van kindsaf aan onder druk gezet om te presteren. Het begint al bij de potjes training, en gaat door via goede rapporten, slagen voor ingangsexamens, tot het vinden van een goed betaalde job en de ideale partner.

Komt daar nog bij dat we continu info binnenkrijgen via sociale media en ander kanalen. Zelfs in onze vrije tijd zijn we continu bezig met van alles en nog wat. Kortom, we leven aan een moordend tempo en hebben geen tijd meer om niets te doen.

Daarbij vergeten we het ritme van de natuur te volgen, dag en nacht, zomer en winter, eb en vloed…………. Daardoor verdwijnt ons gevoel voor ritme en onze balans.. Als je steeds maar bezig blijft, dan ben je zoals een auto die nooit uit zijn versnellling komt. Op een gegeven moment zal hij oververhit geraken. Alleen heet dat bij mensen dan oververmoeidheid of burn-out.

Doe-modus of zijn-modus

Nu de zomer er weer aankomt, is dat de ideale gelegenheid om even uit de ratrace te stappen en mogelijks ruimte maken om niets te doen en te genieten van stilte.

In plaats van doen: gewoon zijn.

Waarom doen we dit niet meer? Zijn we bang van de leegte en de stilte? Zijn we bang om in contact te komen met ons zelf en onze essentie?

De doe-modus is een actiemodus. We merken iets op dat ongewenst is, er is iets te veel of te weining, en dan ontstaat de neiging om dat te veranderen. Er ontstaat een verlangen om ergens anders te zijn of in de toekomst te leven. Vaak gaat dit automatisch. Er is geen acceptatie en de doe-modus haalt ons weg uit het heden.

In de zijn-modus ben je volledig aanwezig in het nu, en sta je toe wat er nu is. Er is geen oordeel, geen evaluatie. Het is zoals het is. Deze houding werkt verzachtend en verruimend. Daardoor krijg je een groter vermogen om ongemakkelijke emoties te ervaren zonder dat er direct reactiepatronen ontstaan. We kunnen nu eenmaal ons leven niet helemaal controleren.

Inspiratie

Onderzoek toont aan dat af en toe niets-doen zeer productief en stimulerend blijkt te zijn. Soms moet de motor even uit, tot rust komen, om daarna de drukte weer aan te kunnen.  Hoe je dat doet is natuurlijk heel persoonlijk. Misschien moeten we een voorbeeld nemen aan de Italianen of Spanjaarden die supergoed zijn in het ‘flaneren’: gewoon wandelen om te kijken en om gezien te worden. Briljante mensen zoals Beethoven en Oscar Wilde kregen hun beste invallen tijdens lange wandelingen.

Mindfulness

Sinds ik mindfulness beoefen ben ik beter geworden in de kunst van het ‘niets doen’. Gewoon zijn en genieten van het moment. Gewoon staren naar de mooie natuur, genieten van de warme zonnegloed op je gezicht, verrast worden door een mooie bloem, ….. De stilte en het niets doen brengt me van mijn hoofd naar mijn hart. Het is net dan dat ik nieuwe inzichten krijg en dat ik dichter tot mezelf kom. Het is ook dan dat alles zoveel helderder lijkt, en daardoor ook makkelijker. Sindsdien gebeuren er zovele mooie dingen in mijn leven, die als vanzelf op mijn pad komen. Alle puzzelstukjes lijken in mekaar te vallen.

Voor zij die mindfulness een brug te ver vinden, misschien kan je als een beginnen met 5 minuten per dag gewoon op een stoel te zitten en niets te doen. Als dat echt lastig blijkt, kan je een wekker zetten.  Doe dit bij voorkeur in je tuin of de natuur, of als je binnen zit, met zicht op iets rustigs.  Als dat lukt, laat het dan telkens een beetje langer duren. Na verloop van tijd zal je merken dat het makkelijker wordt en dat je echt tot rust kan komen.

Niets doen lijkt gemakkelijk, maar vergis je niet, het is voor de meest onder ons best wel een uitdaging. Als je leert om af en toe eens echt niets te doen, zal je merken dat je in de bezige periodes veel alerter en effectiever bent.

 

 

Share This