So far, I have discussed two strategies to become a positive leader: creating a positive mindset and cultivate a positive climate. The third strategy is to build positive relationships.

An organization depends on his individuals to interact and form connections to get the job done. The quality of these connections are the building blocks for bringing out the best in people and organisations and have a huge impact on the business results.

As humans, we are innately social beings, we need other people, we need connection. Considering that we spend one-third of our lives at work, it makes sense that we should want to promote positive social interactions at work, and not just in our personal lives.

Research from Gallup shows that people who have a good friend at work are more likely to be happy and engaged.  Working in a positive work environment results in more creativity and productivity, better customer engagement and increased profit.

 

High quality connections

Two well-respected researchers in the field of management and organisations, Dutton and Heaphy have done research on a particular form of positive work relationships, called ‘high-quality connections’.   These connections refer to a brief moment of contact – in contrast to a long-standing relationship -and can be considered as relational micro-moments. They can be of high quality (positive), low quality (negative) or neutral. When these connections are of high quality, they create positive emotions and therefore contribute to the individual as well as team flourishing, which in turn will lead to higher organisation’s effectiveness.

If employees experience high-quality connections, they feel more engaged, energized, respected and trusted by each other. So, if you want to bring out the best in your team you need to develop and facilitate high-quality connections, for yourself and for others.

 

Positive energizers

You probably have some people in your team who have a positive attitude from nature and spread positive energy to others around them.  At least I hope you do.

Identifying those positive energizers and enabling them to infuse the team and the organization with this energy will help you to build a flourishing team. They facilitate the building of positive energy networks.

You as a leader can also become a positive energizer and as such uplift the team spirit and energy. This will strengthen interpersonal relationships, foster coordination, and collaboration, and enhance the organizational efficiency and results. In case you would have any doubts, research displays that high performing organisations have three times more positive energizers than average organisations (Baker, 2004).

 

Strengths approach

Another opportunity to promote positive relationships is tapping into strengths. Building on strengths of individuals and organisations can produce greater benefits than focusing on weaknesses. When employees have the opportunity to do what they do best and demonstrate their strengths, productivity is 1.5 times greater. The reason for this is that they feel more energized and have a greater sense of meaning and fulfilment in their lives. They also experience less stress, anger, and physical pain.

In order to use the strengths approach effectively, you need to develop an awareness to know when to dial up your strengths or those of your team and to recognise when they become overused and even toxic.

In certain circumstances, you will also have to be aware that it might be necessary to shift your focus away from the strengths and begin to address weaknesses.

 

Building trust

Every good relationship is based on trust, this also applies to work relationships.

The more comfortable co-workers are around one another, the more confident they feel to give honest feedback, to participate in brainstorming and go along with new ideas. It is that attitude you need to create, innovate, and embrace change. Teams built on trust are more resilient and will cope better with challenges, such as covid-19.

Good work relationships are also time-saving. First of all, if you trust your employees you have to spend less time controlling them. Secondly, you don’t have to spend time and energy dealing with negative relationships and instead, focus on opportunities.

 

References:

Baker, W., Cross, R. and Wooten, M. (2003) . Positive Organizational Network Analysis and Energizing Relationships. In: Cameron, K. and Dutton, J., Eds., Positive Organizational Scholarship: Foundations of a New Discipline, Berrett-Koehler Publishers,328-342.

Cameron, K.S. (2012). Positive Leadership. Strategies for extraordinary performance. Oakland, CA: Berrett-Koehler.

Clifton, D.O. and Harper, J.K. (2003) Investing in Strengths In: Cameron, K. and Dutton, J., Eds., Positive Organizational Scholarship: Foundations of a New Discipline, Berrett-Koehler Publishers, 111-121.

Dutton, J.E. and Heaphy, E.D. (2003) The Power of High-Quality Connections. In: Cameron, K. and Dutton, J., Eds., Positive Organizational Scholarship: Foundations of a New Discipline, Berrett-Koehler Publishers, 262-278.

Gallup (2017) https://www.gallup.com/workplace/236213/why-need-best-friends-work.aspx

 

Read more about Inge Beckers and her other articles HERE

 

‘We Are The Positive Psychology People’

 

Positieve Relaties Op Het Werk

Tot dusver heb ik twee strategieën besproken om een ​​positieve leider te worden: een positieve mindset creëren en een positief klimaat cultiveren. De derde strategie is om positieve relaties op te bouwen.

Een organisatie is afhankelijk van zijn medewerkers om interactie te creëren en met mekaar te verbinden om samen gedaan te krijgen.  De kwaliteit van deze verbindingen zijn de bouwstenen om het beste uit mensen en organisaties naar boven te halen en hebben een enorme impact op de bedrijfsresultaten.

Als mensen zijn we van nature sociale wezens, we hebben andere mensen nodig, we hebben verbinding nodig. Aangezien we een derde van ons leven op het werk doorbrengen, is het logisch dat we positieve sociale interacties op het werk willen bevorderen, en niet alleen in ons persoonlijke leven.

Onderzoek van Gallup toont aan dat mensen die een goede vriend op het werk hebben, gelukkiger en meer betrokken zijn. Werken in een positieve werkomgeving resulteert in meer creativiteit en productiviteit, betere klantbetrokkenheid en meer winst.

 

Hoogwaardige verbindingen

Twee gerespecteerde onderzoekers op het gebied van management en organisaties, Dutton en Heaphy, hebben onderzoek gedaan naar een bepaalde vorm van positieve werkrelaties, genaamd ‘hoogwaardige verbindingen’. Deze verbindingen verwijzen naar een kort contactmoment – in tegenstelling tot een langdurige relatie – en kunnen worden beschouwd als relationele micromomenten. Ze kunnen van hoge kwaliteit (positief), van lage kwaliteit (negatief) of neutraal zijn. Wanneer deze verbindingen van hoge kwaliteit zijn, creëren ze positieve emoties en dragen ze daarom bij aan zowel individuele als teambloei, wat op zijn beurt zal leiden tot een grotere effectiviteit van de organisatie.

Als medewerkers hoogwaardige verbindingen ervaren, voelen ze zich meer betrokken, energieker, gerespecteerd en vertrouwd door elkaar. Dus als je het beste uit je team wilt halen, moet je verbindingen van hoge kwaliteit ontwikkelen en faciliteren, voor jezelf en voor anderen.

 

Positieve energizers

Je hebt waarschijnlijk een aantal mensen in je team die van nature uit een positieve houding hebben en positieve energie verspreiden naar anderen om hen heen. Ik hoop het in elk geval.

Het identificeren van die positieve energizers en hen in staat stellen om het team en de organisatie met deze energie te bezielen, zal je helpen om een ​​florerend team op te bouwen. Deze mensen vergemakkelijken het bouwen van positieve energienetwerken zodat meer mensen hierdoor beinvloed worden.

Ook jij als leider kan een positieve energizer worden en zo de teamgeest en energie opkrikken. Dit zal interpersoonlijke relaties versterken, coördinatie en samenwerking bevorderen en de efficiëntie en resultaten van de organisatie verbeteren. Mocht u twijfels hebben, onderzoek toont aan dat goed presterende organisaties drie keer meer positieve energizers hebben dan gemiddelde organisaties.

 

Sterke punten aanpak

Een andere mogelijkheid om positieve relaties te bevorderen, is het de focus leggen op het optimaliseren van de sterke punten van je medewerkers. Voortbouwen op sterke punten van individuen en organisaties kan grotere voordelen opleveren dan focussen op zwakke punten. Als medewerkers de kans krijgen om te doen waar ze goed in zijn en hun sterke punten te laten zien, is de productiviteit 1,5 keer hoger. De reden hiervoor is dat ze zich energieker voelen en een groter gevoel van betekenis en vervulling in hun leven hebben. Ze ervaren ook minder stress, kwaadheid en fysieke pijn.

Om de sterke puntenbenadering effectief te gebruiken, moet u een bewustzijn ontwikkelen om te weten wanneer u uw sterke punten of die van uw team moet inzetten, en om te herkennen wanneer ze te veel worden gebruikt en zelfs negatief kunnen zijn.

In bepaalde omstandigheden kan het nodig kan zijn om je aandacht te verleggen van de sterke punten en zwakke punten aan te pakken.

 

Vertrouwen opbouwen

Elke goede relatie is gebaseerd op vertrouwen, dit geldt ook voor werkrelaties.

Hoe comfortabeler de collega’s bij elkaar zijn, hoe meer vertrouwen ze hebben in het geven van eerlijke feedback, het meedenken met elkaar en nieuwe ideeën opdoen. Het is die houding die je nodig hebt om verandering te creëren, te innoveren en te succesvol te zijn. Teams die op vertrouwen zijn gebouwd, zijn veerkrachtiger en kunnen beter omgaan met uitdagingen, zoals covid-19.

Een goede werkrelatie bespaart ook tijd. Ten eerste: als u uw werknemers vertrouwt, hoeft u minder tijd te besteden aan het controleren van hen. Ten tweede hoef je geen tijd en energie te besteden aan het omgaan met negatieve relaties, maar focus je op kansen.

Find out more about positive psychology courses and training at 

Share This